catala online castellano online

SOFTWARE PER HOTELS I PER NÀUTIQUES

 

Els nostres departaments - Insert G3

 

DEP. D'ANÀLISI:

Encarregat del anàlisis de les necessitats del client, així com els anàlisis funcionals, que permeten encaminar els projectes, cap a la creació d’un software de qualitat. A INSERT G3, considerem que aquest, és un dels departaments fundamentals per l’empresa, ja que gestiona l’etapa de creació, evolució i implantació de cada procés i aplica la millor solució informàtica.

 

 

DEP. DE PROGRAMACIÓ:

 


El departament de programació de INSERT GE, està lligat amb el d’anàlisis. Cada professional d’aquest departament recull les especificacions i dissenys fets per el departament d’anàlisi, transformant-los en programes i solucions informàtiques a la mida de cada client.

 

DEP. TÈCNIC:


Les empreses tenen una dependència total dels seus equips informàtics, per això, és de vital importància tenir una empresa de confiança al seu costat. INSERT G3 disposa d’un departament que permet vetllar en la tasca diària del bon funcionament dels equips informàtics, amb la garantia de tenir al darrera un equip de professionals que poden proporcionar-li l’assessorament que qualsevol empresa necessita. El nostre Servei Tècnic implanta un manteniment integral, ja sigui preventiu, correctiu, o per modificacions, si la situació ho requereix.


L'equip de Servei Tècnic de INSERT G3, atén qualsevol anomalia en el funcionament del seu equip informàtic, agilitzant d’aquesta manera, la feina en la seva empresa i millorant la forma de treballar. Així aconseguim un augment en la rendibilitat i aprofitament del us diari de tots els equipaments de que es disposa.

DEP. DE FORMACIÓ:


Departament que com el seu nom indica, dona el servei dels aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local, a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de innovació i evolució. Aquest departament permet cobrir totes les etapes del procés formatiu: des del disseny de l’acció formativa, fins a la realització dels cursos, el seguiment i l'avaluació en la mesura de les necessitats de cada empresa, centre educatiu o grup particular.

Els professionals que formen part aquest departament, s'han agafat com objectiu principal, la millora continua de la qualitat del mon de la docència en informàtica en tots els seus aspectes, posant especial atenció a l’adaptació dels serveis que ofereix INSERT G3 a les necessitats actuals del món educatiu i del món empresarial.

 

 


DEP. COMERCIAL:


El departament comercial de INSERT G3 disposa de la qualificació tècnica especialitzada per cada activitat dels diferents sectors empresarials. L'equip d’assessors comercials, escoltaran les necessitats de qualsevol empresa, i l’orientaran cap a la millor opció.

Els nostres assessors, son grans coneixedors del producte final, que juntament amb una comunicació directe, senzilla i amena amb el client, fan que el més complexa sigui el més senzill d'entendre i aplicar.